Логотип
 • Гімназія

  Гімназія надає учням поглиблену загальну освіту (шляхом послідовного викладання основних предметів, математики, німецької мови, а також іноземних мов), яка направлена на вступ до університетів та вищих навчальних закладів Німеччини. Навчальний процес у гімназії, який займає 8 років, організовано за науково-пропедевтичними принципами та направлений на складання іспитів на атестат зрілості (абітур).

  Учні систематично засвоюють інтелектуальні знання, якими вони можуть скористатися в різноманітних ситуаціях та в більшості випадків застосовувати самостійно. Вони вивчають актуальність методик навчання та дізнаються, що результати накопичення знань залежать від застосованих методик. Вони навчаються працювати з інформацією: добувати її, класифікувати та використовувати з метою розширення своїх знань, наново впорядковувати та застосовувати. Вирішальними є отримання, опрацювання, оцінка та представлення інформації. Учні навчаються виявляти проблеми в медійному просторі, аналізувати їх та закріплювати свої медіа-критичні погляди.

  Учні засвоюють навчальні стратегії, які провадять навчання за принципом самоорганізованості та самовідповідальності, та готують до навчання протягом усього життя. Вони оволодівають стратегіями вирішення проблем. Вони навчаються обдумано спостерігати та описувати, аналізувати, класифікувати та синтезувати. Вони розвивають здатність діяти дедуктивно чи індуктивно з урахуванням проблеми. Будувати та перевіряти гіпотези, а також передавати отримані результати. Вони вчаться думати альтернативно, розвивати фантазію та креативність, одночасно перевіряючи шляхи їхньої реалізації. Вони навчаються розглядати позиції, рішення та шляхи вирішення з критичної точки зору. Вони отримують здатність займати чітку позицію та професійно обґрунтовувати свою точу зору. Вони оволодівають здатністю коректно формулювати комплексні поняття із застосуванням відповідної технічної лексики як в усному, так і в письмовому вигляді. Вони розвивають вміння ефективно розпоряджатися часом та ресурсами, навчаються доцільно планувати та оформлювати  робочі процеси, а також доводити до автоматизму розумові та фізичні операції. Вони практикуються в багатопрофільній роботі. Вони розвивають навички комунікації та командної роботи. Вони навчаються знаходити порозуміння залежно від цільової аудиторії, ситуації та результату, та розуміти, що співпраця доцільна у вирішенні проблем.

  Учні розвивають здатність до співчуття та зміни світогляду, навчаються піклуватися про права та потреби інших. Вони знайомляться з різними позиціями та уявленнями про цінності, та вивчають їх, щоб зайняти власну позицію та розвити толерантність до інших позицій. Вони розвивають міжкультурні навички, щоб мати змогу спілкуватися іноземною мовою та поводитись належним чином. Вони по-різному сприймають природні середовища та вчаться відповідально ставитись до ресурсів. Учні розвивають власне уявлення про цінності та норми на основі вільного демократичного суспільного порядку, ставлячись з розумінням до життя, людей та майбутніх поколінь. Вони розвиваюсь особисту мотивацію брати на себе відповідальність у школі та суспільстві.

   

  Основна та реальна школи  

  Основна школа надає основну, а реальна школа поглиблену зальну освіту. Ключове місце займають такі предмети, як німецька мова, математика та англійська мова. З кожним навчальним роком вивчення цих предметів поглиблюється, у різних сферах застосування свідомо наголошується на їх значенні. Разом із природничими науками ці предмети відносяться до диференційованих предметів, за якими учнів будуть готувати до випускних іспитів. Обидві шкільні моделі пропонують гнучкі умови для індивідуального покращення успішності, занять своєрідними інтересами та справами, до яких учні мають схильність, розвитку вміння навчатися та створення основ для навчання протягом усього життя.

  Учні оволодівають знаннями, які допомагають їм пізнати важливі аспекти суспільства та культури, щоб відповідати вимогам у школі та у майбутньому дорослому житті. Вони отримують структуровані та здатні до інтеграції знання, які можна вільно та ціленаправлено використовувати.

  З усіх предметів вони розвивають свої мовні навички та вміння вести ситуативне, орієнтоване на партнера спілкування. Вони оволодівають основними формами висловлювання та аргументації відповідної технічної мови та професійно застосовують основні поняття. Перед усім учениці та учні мають засвоїти стратегії та техніки, за допомогою яких вони все більше зможуть вивчати іноземні мови самостійно. При вивченні інших іноземних мов (французької чи російської) учениці та учні використовують знання, отримані при вивченні англійської та української на уроках у початковій школі, та вчаться на спільних рисах та відмінностях.

  Учні все більш самостійно використовують методи отримання та застосування знань. Вони цілеспрямовано використовують методи навчання та роботи, вчаться обдумано поводитись із часом, ресурсами та робочою силою та ефективно організовувати робочий процес. Учні все більш здатні ставити перед собою індивідуальні цілі, організовувати власне навчання самостійно та спільно з іншими. Вивчаючи пропозиції медійного простору учні навчаються, беручи до уваги власні потреби, функціонально робити вибір, застосовувати та самостійно продукувати. Вони дізнаються самостійно та від інших, що засоби масової інформації мають певний вплив на уявлення, відчуття та спосіб поведінки людей. Учні розвивають вміння добувати та оцінювати інформацію, а також застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології доцільно, відповідно до ситуації та відповідально.

  Стикаючись з людьми та проблемами, учні розвивають витонченість, вихованість та креативність. Вони пізнають свої власні сильні та слабкі сторони та навчаються з ними поводитись. Одночасно вони підвищують свою працездатність. Учні розвивають свою свідомість по відношенню до необхідності захисту та відповідального ставлення до навколишнього середовища.

  В соціальній взаємодії учні випробовують правила та норми, дізнаються про їх усвідомленість та намагаються їх дотримуватись. При цьому вони вчаться діяти надійно, брати на себе відповідальність, критикувати та конструктивно сприймати критику. Шляхом пізнання цінностей із повсякденного шкільного життя, через вміння поважати та відображення різного світогляду та системи цінностей учні розвивають власні уявлення про цінності та норми на основі вільного демократичного суспільного порядку.

  Contact us