Логотип
 • Концепція прийому учнів і вимоги до абітурієнтів при вступі в DSK в 2024-2025 навчальному році

  Преамбула

  Відповідно до статуту та освітньої програми «Німецько-української міжкультурної школи міста Києва» німецькомовні учні та учні зі знанням німецької мови як іноземної мають можливість отримати документ про здобуття повної загальної середньої освіти німецького зразка. Так як вимоги до володіння мовою для отримання документу німецького зразка та складання випускних іспитів дуже високі, необхідно, щоб учні та учениці, для яких німецька мова не є рідною, якомога раніше були зараховані до школи, аби мати гарантії успішного засвоєння як мови, так і навчального матеріалу.

  Перехід до Німецької школи зі шкіл з іншою системою освіти відбувається згідно з чітко визначеними вимогами та після перевірки рівня володіння мовою, за результатами якої може бути запропоноване обов’язкове відвідування додаткових 5 занять щотижня з німецької мови (Deutsch Plus).

  Німецька школа в Києві – це школа, яка відкрита для всього світу та зараховує до складу учнів дітей усіх національностей, які разом зі своїми батьками обрали німецьку шкільну освіту.

  Contact us