Логотип
 • Зарахування до початкової школи

  1.1  Зарахування до 1 класу. Загальна інформація

  Обов’язковою умовою для вступу до школи є досягнення дитиною необхідного  рівня розвитку відповідно до її вікових особливостей.

  Право вимоги на зарахування до Німецької школи в м. Києві не існує.

  Пріоритетне право на зарахування мають:

  • колишні учні та учениці, які у зв’язку з війною вимушені були залишити школу;
  • діти з Німеччини, Австрії та Швейцарії, які мають навчатись або продовжити навчання за німецькою системою освіти;
  • брати та сестри учнів школи або вихованців «Дитячого німецько-українського садка «КІТА»;
  • діти дошкільного віку (підготовчої групи) Німецького дитячого садка.

  Без знання німецької мови діти можуть бути зараховані лише до початкових класів (1 та 2 класу).


  1.2 Мовні вимоги для зарахування до початкової школи

  1.2.1 Відвідування Німецького дитячого садка протягом кількох років та/або вступний тест з визначенням рівня володіння мовою

  Поряд із тестом на перевірку готовності дитини до навчання у школі ми маємо наступні вимоги щодо володіння мовою:

  1 клас – володіння німецькою мовою не є обов’язковим
  2 клас – володіння німецькою мовою не є обов’язковим
  3 клас – рівень А1
  4 клас – рівень А1

  1.2.2

  Дитина, яка відвідувала Німецький дитячий садок, включаючи підготовчу групу, зараховується до школи за заявою батьків.

  В окремих випадках через недостатній рівень розвитку та/або мовленнєвих навичок дитині може бути рекомендовано повторити рік у підготовчій групі.


  1.3 Перехід до початкових класів Німецької школи з інших шкіл:

  1.3.1 Зарахування до 1-2 класів

  Якщо дитина не відвідувала німецькомовну підготовчу групу, вона має пройти тестування на готовність до навчання у школі. Керівництво початкової школи разом з одним із вчителів німецької мови проводить стандартне, адаптоване до вимог Німецької школи тестування на визначення готовності до навчання в школі та рівня володіння німецькою мовою. Тут ви знайдете реєстраційну форму для запису на тестування на вступ до 1-2 класів.

  1.3.2 Зарахування до 3-4 класів

  Обов’язковою умовою вступу до Німецької школи є рівень володіння німецькою мовою відповідно до віку учня. Для початкової школи це рівень становить A1 (відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти). При цьому Німецька школа орієнтується на рівень володіння мовою, визначений Центральним відомством Німеччини з питань освіти за кордоном у Програмі вивчення німецької мови як іноземної, а також на вимоги щодо рівня володіння мовою, необхідного для складання іспитів MSA (атестат про отримання базової середньої освіти після 10-го класу).

  Якщо після проходження тесту не вдалося чітко визначити рівень володіння німецькою мовою, дитина має протягом тижня відвідувати уроки за розкладом у відповідному класі.

  Тестування для учнів з інших закладів освіти зазвичай проводяться лише на початку нового навчального року. Тестування відбуваються за попередньою домовленістю. Виключення становлять діти неукраїнських експатів або учні, які до цього часу навчалися не в Україні/Києві.

  У початковій школі в першу чергу перевіряється знання німецької мови. Інформацію щодо успіхів/знань з інших предметів (математика/англійська мова) переглядаються  в останньому шкільному табелі або оцінюються під час гостьового відвідування занять у школі.

  Contact us