Логотип
 • Початкова школа

  Початкова школа відштовхується від дошкільних знань дітей. Вона враховує той факт, що до школи приходять діти з різними рівнем розвитку, знань та різними манерами поведінки. Кожна дитина має сприйматись як особистість і направлятись таким чином, щоб вона змогла добре розвиватись відповідно до своїх схильностей. Це вимагає безперервного аналізу та диференційованої організації навчального процесу.

  Учні отримують знання, що мають допомагати їм орієнтуватись у повсякденних ситуаціях та закладають надійну основу для подальшого навчання. Вони оволодівають структурованими знаннями, придатними для подальшої інтеграції. При цьому вони розвивають свої здібності застосовувати здобуті знання раціонально та цілеспрямовано, а також шукати креативних шляхів вирішення задач. У початковій школі учні здобувають елементарні навички такі, як читати, писати та рахувати. Із введенням іноземних мов, а саме англійської та української, закладаються основи для подальшого вивчення мов. Учні навчаються використовувати (іноземні) мови відповідно до ситуації.

  Учні вивчають професійні методики та робочі техніки, а також шляхи їх використання. Ідеться про цілеспрямоване спостереження, опитування, випробування, розгляд, графічне виділення, запис, переписування, збір, впорядкування, порівняння, співставлення, використання приміток для запам’ятовування.

  Для формування своїх навчальних навичок учні розвивають увагу, спостережливість, концентрацію, витримку, мотивацію та готовність до значних навантажень. Вони навчаються розподіляти свій час, підтримувати порядок на робочому місці, дбайливо поводитись з робочим обладнанням, контролювати та коригувати свій навчальний процес. Завдяки багатопрофільній та предметно-орієнтованій роботі учні пізнають вузький зв’язок зі світом свого досвіду.

  В рамках початкової інформатики учні отримують знання роботи з комп’ютером як із носієм інформації та робочим інструментом. Вони оволодівають елементарними навичками роботи та застосовують їх при вирішенні завдань. Учні отримують елементарні знання щодо належного та критичного поводження із засобами інформації.

  Учні формують правила та норми поведінки соціальної взаємодії та довідуються про їх осмисленість. При цьому вони навчаються поводиться надійно, брати на себе відповідальність, застосовувати здорову критику та сприймати її, а також вирішувати конфлікти без насильства. Завдяки різноманітним формам спільної роботи вони формують навички до спільного навчання. Учні розвивають власні поняття про цінності, повагу до інших людей та солідарну поведінку. Учні дізнаються про власну відповідальність за своє здоров’я та безпеку, і беруть на себе цю відповідальність у школі та за її межами.

  Contact us